Misja

Realizujemy niezawodne i bezpieczne połączenia dostawców z odbiorcami w warunkach temperatury kontrolowanej w oparciu o wiedzę profesjonalnej, wyszkolonej kadry oraz nowoczesną flotę, wyposażoną w systemy monitorujące temperaturę. Kierujemy się zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i posiadamy certyfikat EU GDP.

Nasze cele

Otwartość i elastyczność wobec oczekiwań Klienta sprawiają, że jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wymagającym logistycznym przedsięwzięciom transportu chłodniczego i mroźniczego oraz zapewnić bezpieczeństwo i stałą kontrolę powierzonego nam ładunku. Cechuje nas pełen profesjonalizm oraz przejrzystość naszych działań od chwili podjęcia zlecenia aż do zakończenia jego realizacji.


Robano Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt "Internacjonalizacja działalności szansą na rozwój firmy Robano" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III "Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości" Działania 3.2 "Internacjonalizacja MŚP" oddziałania 3.2.2 "Modele biznesowe" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Cele projektu: internacjonalizacja przedsiębiorstwa Robano i podniesienie jego konkurencyjności na rynku europejskim, rozszerzenie obszaru działalności firmy na rynki eksportowe, wzrost liczby nowych klientów, zbudowanie znajomości i rozpoznawalności marki Robano na rynkach docelowych. Planowane efekty: zwiększenie przychodów firmy, zwiększenie zatrudnienia, rozwój oferowanych nowoczesnych usług. Całkowita wartość projektu: 864 340,08 PLN, wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 323 061,39 PLN.