JAKOŚĆ


wyznaczamy nowe kierunki jakości
Gwaranty jakości

  W celu zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa transportu w temperaturze kontrolowanej stworzyliśmy zestaw unikalnych procedur w oparciu o bogate doświadczenie pracowników firmy Robano oraz wymagania i wskazówki najbardziej wymagających Klientów. Zasady dobrej praktyki dystrybucyjnej respektowane przez nas w transporcie międzynarodowym są gwarantem profesjonalnej obsługi Klienta i efektywnej realizacji usług transportu chłodniczego i mroźniczego.

Standardy GDP

  Jakość naszych usług została potwierdzona przez certyfikat Good Distribution Practices przyznany nam przez renomowaną belgijską firmę SGS. Standardy pracy stosowane przez Robano w pełni odpowiadają wymaganiom określonym w dokumencie GDP, a procedury zachowania jakości przestrzegane są na każdym etapie realizacji zlecenia transportowego. Procedury firmy Robano zostały zawarte w następujących dokumentach: Standardy pracy kierowcy w przewozie produktów leczniczych oraz Procedury zapewniania jakości w przewozie produktów leczniczych. Podręcznik. Robano jako firma odpowiedzialna społecznie zapewnia swoim pracownikom warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dba o to, aby zimny łańcuch dostaw realizowany był z minimalnym obciążeniem dla środowiska naturalnego.

Kontrola ładunku

  Najważniejszym wyznacznikiem jakości naszych usług w zakresie zimnego łańcucha dostaw jest satysfakcja i zaufanie naszych Klientów. Dlatego też gwarantujemy pełną przejrzystość naszych działań i dajemy Klientom możliwość stałej kontroli powierzonego nam ładunku. We wszystkich pojazdach znajdują się czujniki, dzięki którym temperatura oraz położenie geograficzne pojazdu mogą być odczytywane zdalnie za pomocą systemu GPS przez osoby upoważnione – w tym naszych Klientów. Każdy pojazd wyposażony jest także w drukarkę oraz data loggery LogTag, dzięki czemu odbiorca każdorazowo otrzymuje raport temperaturowy z danej trasy, potwierdzający bezpieczeństwo ładunku w trakcie transportu.

Szkolenia i kontrole

  W celu utrzymania wyznaczonych standardów nasi pracownicy poddawani są regularnym szkoleniom wewnętrznym i zewnętrznym z zakresu Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej GDP, a także BHP i przewozu towarów niebezpiecznych ADR. Dbałość o niezawodność przyrządów pomiarowych w pojazdach floty przejawia się w regularnej kontroli i kalibracji czujników pomiarowych, które wykonywane są przez firmę zewnętrzną wraz z wystawieniem certyfikatu walidacji urządzenia pomiarowego. Aby zapewnić możliwie największą dokładność systemów monitorowania, czujniki temperatury kalibrowane są nie rzadziej niż raz do roku w trzech punktach zakresowych. Polityka jakości firmy Robano zorientowana jest w szczególności na to, aby łańcuch dostaw podlegał kontroli gwarantującej utrzymanie integralności transportowanego ładunku. Wyznaczone przez nas standardy podlegają regularnym audytom zewnętrznym i wewnętrznym, które potwierdzają skuteczność i najwyższą jakość oferowanych przez nas usług.

.