Transport
farmaceutyczny

Więcej usług
Więcej usług

Specjalizujemy się w transporcie farmaceutycznym substancji psychotropowych i leków kontrolowanych zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego (Ustawa z dnia 6.09.2001) oraz warunkami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2002 roku. Posiadamy certyfikat GDP EU, który stanowi niezbędną rekomendację, aby móc świadczyć profesjonalne usługi transportu leków. Atest ten zaświadcza także, że jego posiadacz nie tylko dysponuje odpowiednio przeszkolonym personelem, lecz ponadto ma opracowane procedury stosowane m.in. w razie wystąpienia awarii oraz zapewnienia bezpieczeństwa załogi. Firma odznaczona certyfikatem GDP EU posiada także jasno sformułowane instrukcje dotyczące przewozu danej partii (załadunek, transport,
rozładunek).

Opieramy się na wypracowanych Procedurach zapewniania jakości w przewozie farmaceutyków oraz gwarantujemy bezpieczeństwo przewozu towarów w temperaturze kontrolowanej od 2 do 8°C.

Bezpieczny transport leków

Nasze pojazdy wyposażone są w agregaty chłodnicze z możliwością podłączenia zasilania zewnętrznego, co umożliwia utrzymanie wymaganej temperatury w trakcie ruchu pojazdu i podczas jego postoju. Prowadzimy dokładną kontrolę temperatury różnych partii ładunku w formie wykresów temperaturowych przy użyciu certyfikowanych data loggerów, a także w postaci wydruków z mobilnej drukarki samochodowej, które są przekazywane odbiorcy bezpośrednio przy rozładunku. Między innymi właśnie te mechanizmy zabezpieczające sprawiają, że realizowany przez nas transport farmaceutyczny nie ma sobie równych na tle konkurencji, a przewożone towary (w tym właśnie np. leki i inne środki) przyjeżdżają w doskonałym stanie.

Kontakt